Sustavi e-učenja 2023./2024.

Cilj je razlikovati alate web 2.0 tehnologije, klasificirati sustave e-učenja u okruženju sustava za vođenje učenja, sustava za objekte učenja i sustava  koji podržavaju objekte učenja, oblikovati jednu nastavnu jedinicu u sustavu e-učenja, koristiti alate za komunikaciju i suradnju u sustavima e-učenja.

Ishodi učenja:

 1. Objasniti uporabu sustava e-učenja.
 2. Oblikovati nastavnu jedinicu u sustavu e-učenja.
 3. Provesti analizu sustava e-učenja.
 4. Provesti suradnju u sustavu e-učenja.
 5. Upravljati nastavnim sadržajima u sustavu e-učenja

Teacher: Suzana Tomaš

Informacijska i komunikacijska tehnologija za djecu školske dobi

Cilj predmeta je da studenti imaju kompetencije osposobiti učenike osnovnim znanjima i konceptima iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije.

Teacher: Suzana Tomaš

Oblikovanje nastavnih sadržaja u sustavu e-učenja

Cilj u kolegiju Oblikovanje učenja i poučavanja je primijeniti metodologiju oblikovanja nastavnih sadržaja u sustavu za e-učenje.

Očekivani ishodi učenja su:

 • oblikovati nastavne sadržaje u sustavu Moodle
 • analizirati oblikovane nastavne sadržaje u sustavu e-učenja
 • upravljati nastavnim sadržajima u sustavu e-učenja
 • protumačiti proces oblikovanja nastavnih sadržaja sustav e-učenja.

  Teacher: Suzana Tomaš