Temeljni informatički kolegiji na Učiteljskom studiju su Informatika i Računalni praktikum.